Izjava o omejitvi odgovornosti

To elektronsko sporočilo in vse morebitne priloge so poslovna skrivnost in so namenjene izključno naslovniku. Če ste sporočilo prejeli pomotoma, Vas prosimo, da obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite. Kakršnokoli nepooblaščeno razkritje, distribucija ali kopiranje vsebine sporočila je izrecno prepovedano.
Elektronsko sporočilo je pregledano z antivirusnim programom.

Disclaimer

This e-mail and any attachments may contain confidential and/or privileged information and is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.
E-mail message is scanned by Anti-Virus Software.